HET OMAHA SYSTEEM

Direct inschrijven OMAHA System training


Ik wil mij graag inschrijven voor de OMAHA System training

Verder naar gegevens invullen   >

 

LeerZorg is sinds december 2023 gecertificeerd door Stichting Omaha System Support!         
keurmerk omaha system 
 

DE OMAHA SYSTEM TRAINING VAN LEER ZORG

Hoe zorg ik dat ik als verpleegkundige in de wijk de juiste indicatie stel?

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg zorgen ervoor dat steeds meer mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit betekent dat zorg- en welzijnsprofessionals meer moeten samenwerken op lokaal niveau. Eenheid van taal is dan belangrijk. Het OMAHA System zorgt voor transparantie en gestandaardiseerde informatie over inzet, inhoud en effect van zorg. Voor meer informatie kun je kijken op de website.

OMAHA System: hét woordenboek voor eenduidige communicatie in de zorg

(Wijk)verpleegkundigen hebben een belangrijke spilfunctie gekregen in de realisatie van uitgangspunten van de nieuwe 'participatiemaatschappij'. Wijkverpleegkundigen zijn o.a. verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen de aanspraak wijkverpleging. Dit doen zij op basis van het normenkader van de V&VN. Hoe maak je deze normen praktisch toepasbaar in de praktijk?

Daarnaast gebruiken steeds meer organisaties OMAHA System als gezamenlijke taal voor de dagelijkse zorgverlening. Het is een classificatiesysteem dat zorg- en hulpverleners in de maatschappelijke gezondheidszorg helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, interventies en uitkomsten van zorg. Het is daarmee een woordenboek om eenduidig te communiceren. De professional kiest de termen die van toepassing zijn op basis van haar professionele analyse en oordeelsvorming. Het faciliteert werken in de nieuwe context van zorg.

omahasystem

 

 

 

DUUR VAN DE TRAINING

Deze training bestaat uit 1 fysieke lesdag (10.00 uur – 16.00 uur) waarin theorie en (eigen) casuïstiek wordt afgewisseld.

LESMATERIAAL

De training bestaat uit

INHOUD VAN DE TRAINING

Tijdens deze 1-daagse training krijg je vaardigheid in het vaststellen van indicaties in verbinding met het sociaal domein, op basis van de eigen regie, eigen kracht en het steunsysteem van de cliënt en op basis van het verpleegkundig proces. Je hebt kennis van de achtergronden en toepassingsmogelijkheden van OMAHA System en de structuur en terminologie. Je hebt vaardigheid in het indiceren en classificeren in de praktijk volgens OMAHA System.

KOSTEN VAN DE TRAINING

Deze training kun je incompany boeken (samen met je team!). De kracht van het team inzetten om samen verder te komen! Voor een incompany training kun je contact opnemen voor een offerte. Speciale leervragen kunnen natuurlijk meegenomen worden in het programma.  

 

 

 

 

PROGRAMMA VAN DE TRAINING

 1. Inleiding en introductie
 2. Verpleegkundig proces
  • Anamnese
  • Verpleegkundige diagnose volgens de PES structuur
  • Doelen volgens de SMART/ RUMBA
  • Verpleegkundige interventies
  • Evaluatie
 3. Indiceren in de wijk
  • Normenkader V&VN
  • Zelfmanagement / eigen regie
  • Risico-signalering
 4. Indiceren in de praktijk
  • Wetgeving
 5. OMAHA SYSTEM
  • Indiceren en classificatie
 6. Uitwerken praktijkcasus
  • Hoe werkt OMAHA in de praktijk?
 7. Afsluiting
OMAHA-basis   incompany 
Lesdag: vrijdag 
Datum:1 maart of 5 april 
Duur: 1 lesdag van 10.00 – 16.00 uur 
Locatie:Leek
Kosten: €325,- (BTW vrij)  p.p.  
  

 

Samenwerkende partijen:

Merken sliderMerken sliderMerken sliderMerken sliderMerken sliderMerken sliderMerken sliderMerken slider

99% van de deelnemers slaagt in 1 keer!

Het slagingspercentage voor het Landelijk examen Herregistratie BIG voor verpleegkundigen bij Leer Zorg is heel hoog! Sinds 2017 zijn wij in staat geweest op een inspirerende manier een UNIEK lesprogramma samen te stellen waarbij theorie en praktijk samenkomen.

De lessen worden door zorgprofessionals uit de praktijk ondersteund waardoor kennis, vaardigheden en ervaring weer zorgen dat je je competent voelt!

Niet alleen het behalen van het examen staat centraal waardoor je je bevoegdheid weer terug hebt als verpleegkundige maar ook je bekwaam voelen in de praktijk krijgt ruimte in deze training!

 

Ik wil me inschrijven voor deze training    >