VRAGEN OVER BIG

Direct inschrijven


Ik wil mij graag inschrijven voor de volgende training

Verder naar gegevens invullen   >

BIG REGISTER

Er zijn veel vragen over de BIG-registratie voor verpleegkundigen. Als men niet voldoet aan de criteria voor herregistratie voor verpleegkundige wordt de inschrijving in het BIG-register beëindigd. In de praktijk betekent dit het volgende:

 

 

Is BIG-registratie voor verpleegkundigen doorgehaald?

Bijvoorbeeld omdat men niet aan de criteria heeft voldaan. Dan kan men zich opnieuw inschrijven. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie. Op de website kun je hiervoor informatie vinden voor een geschikte training: Think BIG .

Wat betekent dit voor verpleegkundigen die overwegen om zich niet te laten herregistreren omdat ze niet als verpleegkundige willen werken maar als verzorgende?

Kunnen verpleegkundigen zonder een BIG registratie als verzorgende blijven werken?

Ja! Een verpleegkundige niet praktiserend kan het beroep verzorgende blijven uitoefenen. Het beroep verzorgende (IG) kent geen zelfstandige bevoegdheid tot het indiceren van voorbehouden handelingen, een BIG-registratie is daarom niet noodzakelijk voor de uitoefening van dit beroep. Een verpleegkundige niet praktiserend mag echter niet de titel verzorgende IG voeren, omdat deze opleidingstitel alleen op grond van de betreffende opleiding behaald kan worden.

 

Mogen zij de voorbehouden handelingen blijven uitvoeren?

Als de inschrijving in het BIG-register wordt beëindigd vervallen ook de rechten (en plichten) verbonden aan de inschrijving in het BIG-register. Zo vervalt de functionele zelfstandigheid die verpleegkundigen hebben op grond van artikel 39 van de Wet BIG. Verpleegkundigen niet praktiserend mogen wel in opdracht van een zelfstandig bevoegde (bijv. arts, verpleegkundig specialist) voorbehouden handelingen uitvoeren. De eis van bekwaamheid voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht is dan van toepassing. Een indicatie van  de bekwaamheid kan afgeleid worden uit het verpleegkunde diploma dat door deze groep is behaald. Daarbij dient de bekwaamheid echter te allen tijde actueel gehouden te worden.

Wil je weer helemaal up-to-date zijn als verzorgende in je werk? Leer Zorg biedt een mooie training aan waarin alle verpleegtechnische vaardigheden aan bod komen: Herintreden in de zorg!

 

Samenwerkende partijen:

Merken sliderMerken sliderMerken sliderMerken sliderMerken sliderMerken sliderMerken sliderMerken slider

99% van de deelnemers slaagt in 1 keer!

Het slagingspercentage voor het Landelijk examen Herregistratie BIG voor verpleegkundigen bij Leer Zorg is heel hoog! Sinds 2017 zijn wij in staat geweest op een inspirerende manier een UNIEK lesprogramma samen te stellen waarbij theorie en praktijk samenkomen.

De lessen worden door zorgprofessionals uit de praktijk ondersteund waardoor kennis, vaardigheden en ervaring weer zorgen dat je je competent voelt!

Niet alleen het behalen van het examen staat centraal waardoor je je bevoegdheid weer terug hebt als verpleegkundige maar ook je bekwaam voelen in de praktijk krijgt ruimte in deze training!

Bekijk hier al onze trainingen    >